Privacy Policy

Hos AutoElec Högskola värnar vi om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. Nedan följer vår policy för hantering av personuppgifter.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

AutoElec Högskola ägs av AutoElec AB och är därmed personuppgiftsansvarig. Kontaktpersonen som du kan vända dig till för att begära ut dina personuppgifter är Sara Kaldenberg, som nås via e-postadressen sara.kaldenberg@autoelec.se.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna ge dig den bästa möjliga utbildningsupplevelsen och för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som student. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in inkluderar namn, personnummer, e-postadress, postadress, betalningsinformation och utbildningshistorik.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att administrera och genomföra utbildningsprogram, skicka ut relevant information, hantera betalningar och hantera eventuella klagomål eller förfrågningar från dig som student. Vi kan också använda dina personuppgifter för att förbättra vår utbildningsverksamhet och för att överensstämma med våra rättsliga skyldigheter.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

Endast de personer som behöver tillgång till dina personuppgifter för att fullgöra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag eller beslut från en myndighet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som student och för att följa våra rättsliga skyldigheter. Vi raderar dina personuppgifter när de inte längre är relevanta eller när du begär det.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, har du rätt att begära att de rättas eller raderas. Du har också rätt att begära att vi begränsar vår användning av dina personuppgifter eller att du får ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vår kontaktperson Sara Kaldenberg på e-postadressen sara.kaldenberg@autoelec.se. Vi strävar alltid efter att behandla dina frågor så snabbt och effektivt som möjligt.

Säkerhet

Vi tar säkerheten för dina personuppgifter på största allvar och vidtar åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk och förändring. Vi använder oss av tekniska, organisatoriska och administrativa åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Ändringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan. Om vi gör ändringar som påverkar din rättighet eller som påverkar hur vi hanterar dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig om detta.

Tack för att du valt AutoElec Högskola. Vi värdesätter ditt förtroende och arbetar alltid för att skydda din integritet och dina personuppgifter.